Bruģa mazgāšana un šuvju aizpildīšanu.


Ir pienācis laiks bruģa mazgāšanai. Mēs ar augsta spiediena strūklu nomazgāsim laika gaitā izveidojošos traipus un netīrumus, nomazgāsim degvielas vai eļļas plankumus. Izmazgāsim sūnas starp bruģi, kā arī tās, kas bruģa porās. Tiksim galā arī ar pelējuma pēdām, aļģēm, sāļiem, bituma, laku, krāsu, dzīvnieku un kukaiņu atstātām pēdām. Mūsu iekārtas ļauj nomazgāt arī izlijušas krāsas sakaltušos pleķus, vairs nevajadzīgus marķējumus un uzlīmes.

Nezāles šķiet sīkums, taču jāuzmanās, pārlieku aizaugušas bruģa šuves var nodarīt bojājumus, proti, nezāļu saknes var pacelt segumu un bojāt bruģa klājuma līdzenumu.
Mūsu augstspiediena mazgāšana sniedz vislabākos un viskonkurētspējīgākos pakalpojumu. Mēs specializējamies šajā pakalpojumu nišā - mums ir zināšanas, iekārtas un prasmes kā to darīt efektīvi un droši.
Mūsu profesionālās klases industriālie augstspiediena mazgātāji ir izstrādāti, lai būtu efektīvi un vispiemērotākie bruģa mazgāšanai, lai bruģis izskatītos kā jaunus.
Bruģa mazgāšana parasti notiek ar tīru ūdeni, bet reizēm ar to nepietiek. Tad izmantojam labākos bioloģiski noārdāmos tīrīšanas līdzekļus.
Pārlieku aizaugušas bruģa šuves mazgājam ar karstu ūdeni, tā ir videi draudzīgākā nezāļu iznīcināšana. Lielākā daļa olbaltumvielu maina savu struktūru temperatūrā virs 42 grādiem pēc celsija. Tādejādi nezāles nespēj veikt savu funkciju un iet bojā.
Nepieciešamības gadījumā varam vietām pārlikt bruģi likvidējot izveidojušās bedres.
Pēc bruģa mazgāšanas varam veikt šuvju aizpildīšanu ar smiltīm vai citiem materiāliem, iepriekš par to vienojoties.
Mēs konsultējamies ar bruģu ražotājiem, esam zinoši par ražotāju nostāju attiecībā uz seguma ekspluatāciju un ar to saistītām instrukcijām. Pēc bruģa ieklāšanas vai pēc intensīvas bruģa mazgāšanas ar augstspiedienu šuves starp bruģa akmeņiem ir jāaizpilda ar skalotu smilti (0-2 mm frakcija), izmantojot slaucīšanas rīkus:
- Bruģakmeni un ietvju apmales nedrīkst ekspluatēt, pārsniedzot pieļaujamās slodzes.
- Betona bruģakmeni un ietvju apmales nedrīkst ieklāt uz ūdens necaurlaidīga grunts seguma,
asfalta, betona u.c. ūdens necaurlaidīgiem segumiem.
- Betona bruģi un ietvju apmales nedrīkst pārklāt vai tīrīt ar ķīmiskiem līdzekļiem.
- Betona bruģakmens un ietvju apmaļu tīrīšanu nedrīkst veikt ar tērauda sukām, skrāpjiem, cirtņiem, kas var bojāt bruģakmens virsmu.
Bruģa klājuma veidi ko mēs labprāt mazgājam: betona bruģis, akmens bruģis, koka bruģis, klinkers, granīta flīzes, plastmasas flīzes. Bez bruģa mazgāšanas, mazgājam arī citus segumus, piemēram, asfaltu, betona klāju, koka laipas un visu pārējo pa kurieni pārvietojamies.
Rūpīga bruģa mazgāšana ar augstspiedienu atgriež segumam sākotnējo skaistumu, padara to pievilcīgāku.
Diemžēl ir reizes, kad mēs nevaram atsvaidzināt segumu ar mazgāšanas paņēmieniem - tas ir tad, kad bruģis ir sācis noārdīties no augšpuses. Tam var būt dažādi iemesli, piemēram, tas ir vecs un nolietots, bet tas var gadīties arī pagājušā gadā ieklātam bruģim. Betona bruģa kvalitāti nosaka ražotāja izmantotās izejvielas, cik daudz cementa un kādas kvalitātes, kāda veida un frakcijas smilts, vēl kādas ir sastāvdaļas vai saistvielas, un kā tiek ievērots tehnoloģiskais process. Rezultātā ražotājam ir jāatrod zelta sastāvs starp bruģa ilgmūžību un cenu. Latvijā diemžēl nav noteiktas īpašas prasības bruģim. Ja mēs ar savām augstspiediena iekārtām sāksim tāda bruģa mazgāšanu, rezultāts neiepriecinās nevienu, proti, bruģis izjuks. Tāpēc ļoti būtiska procesa sastāvdaļa ir mazgājamās virsmas novērtēšana un lēmuma pieņemšanas par visefektīvāko risinājumu.